PC č.1 – Odber a transport biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie, demonštrácia pomôcok na odber


Odber a transport biologického materiálu na biologické vyšetrenie.