PC č.2 – Mikroskopická diagnostika baktérií, Natívny preparát, Orientačné farbenie, Gramovo farbenie


PC č. 2 – Mikroskopická identifikácia batkérii, Natívny preparát, Orientačné (monochromatické) farbenie