Kniha Lekárska mikrobiológia je tu.

Kazuistiky

V tejto časti nájdete klinické prípady viažúce sa na konkrétnu kapitolu z Bakteriológie, Virológie, Parazitológie, Mykológie a Klinickej mikrobiológie s otázkami a správnymi odpoveďami.
Kazuistika má pomôcť študentovi zorientovať sa v postupoch, ktoré mu pomôžu stanoviť správnu diagnózu.

Videá

Táto časť obsahuje podrobné video ukážky z pokusov. Vo videách možete vidieť jednotlivé postupy a výsledky spomínane v knihe. 

Otestuj sa

K prehľadnej knižke o lekárskej mikrobiológií sme pre Vás pripravili testy, kde si môžete otestovať Vaše vedomosti z mikrobiológie.

Rozhovor o knihe Lekárska mikrobiológia

Hlavná autorka prvej slovenskej učebnice a monografie Lekárska mikrobiológia doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH a zostaviteľ jednej kapitoly knihy, prednosta Mikrobiologického ústavu LF UK v Bratislave, prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. v rozhovore s moderátorom Lukášom Turiakom prezradili viac o súvislostiach vzniku tejto publikácie, ale aj o mimoriadne aktuálnej problematike lekárskej mikrobiológie ako takej.

Recenzie

Kniha Lekárska mikrobiológia je tu.


© Liptáková Adriána a kolektív, 2019 – 2023

Copyright © 2023. Lekárska Mikrobiológia | Liptáková Adriána a kolektívBook Landing Page | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.