HCV vírus


Lepšie pochopenie proteínov vírusu hepatitídy C, ich štruktúry a funkcie v cykle vírusovej replikácie značne zlepšilo naše vedomosti potrebné na identifikáciu miesta účinku liekov a viedlo tak k vývoju nových priamo pôsobiacich antivirotík na liečbu chronickej hepatitídy typu C.

30 views